Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (з ЕЦП)

 

Інформація відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» про загальну кількість акцій

та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 08 .0 4 .202 1 р. :

- Загальна кількість простих іменних акцій – 216 шт.,

- Кількість голосуючих простих іменних акцій – 208 шт.