Інформація про проведення загальних зборів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ» (код ЄДРПОУ 00206109, місцезнаходження: 93411, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, б.32)

Інформація про проведення загальних зборів (розміщено 13.03.2019 о 16:15)

Повідомлення про ЗЗА-2019_ЕЦП.pdf.p7s

 

Інформація відповідно до частини 4 статті  35 Закону України «Про акціонерні товариства» про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 10.04.2019р. :

- Загальна кількість іменних простих акцій – 216 шт.,

- Кількість голосуючих іменних простих акцій – 207 шт.

(розміщено 15.04.2019)